Potřebujete řešit své vztahy, zdraví, zaměstnání, studium či nasměrování ve svém životě?
Pomohu vám zvládnout či vyřešit to , co potřebujete.
Povedu vás zpět ke zdraví, radosti, úspěchu a harmonii.

 

Děti

Vztahy

řešení a náprava problémů s rodiči a prarodiči, sourozenci, učiteli, spolužáky a kamarády, trenéry

Zdraví 

zlepšení či vyléčení akutních a chronických fyzických či psychosomatických obtíží a onemocnění, i těch nejvážnějších

Studium a učení

náprava všech poruch učení dis, hyperaktivity,  zlepšení soustředění,komunikace, koordinace a paměťi, zvládnutí trémy a větší motivace k učení

Psychika

zvýšení sebevědomí,komunikativnosti a adaptability, zmírnění a řešení úzkostí, trémy, agresivního nebo naopak submisivního chování,  řešení fobií, zadrhávání, "špatné nálady"

Léčení páteře a pohybového aparátu

speciální technika  úžasně přispívá k obnovení bezbolestného a funkčního stavu páteře, blahodárně působí při bolestech končetin po úrazech i při chronické bolesti

Dospívající

Vztahy

vztahy s rodiči a prarodiči, sourozenci, učiteli, spolužáky a kamarády, trenéry, vedoucími…

Zdraví

zlepšení či vyléčení všech typů akutních a chronických fyzických obtíží a onemocnění , i těch nejvážnějších

Studium a učení

poruchy učení dis, hyperaktivita, soustředění,čtení, psaní, komunikace, tréma, motivace a tvořivost

 Psychika

zvýšení sebevědomí, zlepšení komunikace (asertivita,zadrhávání)
řešení psychických obtíží ( deprese,úzkosti, agrese, fobie a závislosti)," špatné nálady"

Osobní rozvoj

sebepřijetí a sebeúcta, seberealizace, životní cíl a cesta,získání radosti a elánu

Léčení páteře a končetin

speciální technika pomůže velmi jemně odstranit bolesti páteře a přispěje k obnovení její pohyblivosti a funkce, blahodárné působení na končetiny po úrazech i při chronických bolestech

Dospělí

Vztahy

partnerské a rodinné , profesní a přátelské

Zdraví 

zlepšení či vyléčení všech akutních i chronických fyzických obtíží či onemocnění, i těch nejvážnějších

Studium a učení

soustředění, paměť, tréma, komunikace, tvořivost, motivace 

Psychika

sebevědomí, komunikace (asertivita, zadrhávání), psychické obtíže (deprase,úzkosti,agrese, fobie a závislosti)

osobní rozvoj

sebepřijetí a sebeúcta,seberealizace a životní cíl,získání radosti, elánu a osobní pohody,rovnováha rodin., profes. a osobního života

zaměstnání

změna či ztráta zaměstnání, profesionální vztahy - sebeúcta,komunikace a asertivita, peníze, hojnost a spokojenost

Léčení páteře a pohybového aparátu

speciální technika pomůže velmi jemně odstranit bolesti páteře a přispěje k obnovení její pohyblivosti a funkce, blahodárné působení na končetiny po úrazech i při chronických bolestech 

Náročné životní situace 

podpora a pomoc při rozvodu, úmrtí, těžké nemoci , po  nehodě či úrazu,  zvládnutí psychického a fyzického vyčerpání, trauma,vyhoření 

 

Senioři

Fyzické a psychické zdraví

Léčení páteře a pohybového aparátu
doplňění chybějící  životní energie a zvýšení imunity
zlepšení zdravotního stavu a  stavu všech typů onemocnění
získání psychické pohody a elánu, řešení psychických obtíží
obnovení rovnováhy a harmonizace v náročných životních situacíh

Léčení páteřea pohybového aparátu

speciální technika pomůže velmi jemně odstranit bolesti páteře a přispěje k obnovení její pohyblivosti a funkce, blahodárné působení na končetiny po úrazech i při chronických bolestech 

 Vztahy

zlepšení a řešení vztahů v rodině a ve svém okolí

Osobní rozvoj

obnovení a posílení chuti do života, energie a elánu do nových činností i vztahů,
posílení životního optimismu a rovnováhy

Studium a učení

posílení paměťi,motivace, soustředění a koordinace  

Zvířata

Psychický a fyzický stav

  • zmírnění či vymizení psychických stavů úzkosti, strachů či agrese
  • zlepšení či vyléčení všech typů akutních nebo chronických onemocnění, i těch nejvážnějších
  • léčení páteře a pohybového aparátu
  • získání většího elánu a výkonnosti

Firmy

Individuální pomoc

řešení  a harmonizace vztahů na pracovišti
řešení psychického a fyzického zdraví pro dobrý pracovní výkon,spokojenost a úspěch

Pomoc pro kolektivy

přednášky, poradenství a výcvik v oblasti harmonizace vztahů a atmosféry na pracovišti,
výuka technik pro dobrý pracovní výkon, soustředění, zvládání pracovního vypětí
péče o psychické a fyzické zdraví - jóga, meditace a relaxace
harmonizace pracovních prostorů pomocí energetických obrazů

 

Úvodní stránka - LELA - léčení láskou