I. stupeň Duchovní učení o Já jsem a Reiki a nadstavbový seminář po Reiki I

Rok 2019 sobota a neděle 9.-10.3., 15.-16.6.,28.-29.9., 23.-24.11. , nadstavba sobota 13.4., 13.7., 12.10. - Příbram, LELA

Aby dům stál pevně , je třeba mít pevný základ.Když pochopíte podstatu svého života, uchopíte jej pevně do svých rukou a začnou se dít zázraky- možná pro ostatní, ne pro vás. Duchovní učení o Já jsem je tou nejvyšší oporou a skálou , o kterou se můžete opřít a na které postavíte svůj dům- svůj život.

Když vám to někdo možná  bude vyvracet či zpochybňovat, jen se zlehka usmějete a budete si myslet: Já už pravdu znám, jen ty k ní budeš ještě muset dojít.

A pravda se musí začít žít. Každý den.

Seminář je jen pro ty, kteří mají opravdový zájem a touhu, ne pro vyhledávače senzací, zážitkových seminářú či zpochybňovačů.Sobota, neděle 9.00 - 17.00

S sebou svačinu, káva a čaj jsou k dispozici na místě

Cena 1500 Kč, platí se až první den, rezervace je však nutná, abych pro vás měla materiály

Více informací o Reiki  a o Duchovní učení o JÁ JSEM v liště dole na úvodní straně

 

Nadstavbový kurz

Může se účastnit každý, kdo prošel kurzem I.STUPNĚ

Program

1. Individuální zvýšení vědomí pro lepší pochopení  celého nadstavbového kurzu a jeho užití v praxi

2. Techniky dýchání a jeho nezastupitelný význam pro duchovní vývoj ( přečteme část Hovorů o Já jsem a ze skript Meditace)

3.  Techniky ovládnutí myšlenek a jejich užití pro denní život

4.  Rozvoj představivosti,  fantazie, vcítění a soucitu - jejich význam a použití pro denní život, praktický nácvik

5. Jak pracovat s Apely a mantrami na každý den a s Apely  na sedm paprsků Boží přítomnosti Já jsem.- praktické ukázky
     Spojení s technikou dýchání, představivosti a práce s myšlenkami, které se stávají našimi záměry v každém dni

6. Vyzkoušíme astrální cestování a návštěvu astrální restaurace- podpoříme naši fantazii a rozšíříme hranici našich možností.

7. Cvičení sebeovládání a klidu - pravidla čtyř dohod, pravidlo 5/15, Obejdi si dům, Švestky nejsou hrušky, Mysl jako pes ...

8. Veselé příběhy moje i vaše pro zasmání i poučení. Možná vyjde čas i na pohádku.

 

 Cena je 1000 Kč.

 

Těším se s vámi naviděnou

Lela